Friday, July 14, 2006

Du lịch bụi: Quang cao ngoai troi o Sing-Malay

Quảng cáo trên các phương tiện công cộng ở Sing có vẻ tự do hơn ở VN nhiều. Các xe taxi, bus đủ thứ màu sắc và hình ảnh. Ngòai ra thỉnh thỏang cũng bắt gặp một số quảng cáo trên các building. Bạn có thể xem một số hình về chủ đề này trên shared photos - OutdoorAd http://picasaweb.google.com/sleepingfool/SingMalayOutdoorAds

0 Comments:

sleepingfool@gmail.com