Sunday, October 29, 2006

Photo of the day: "Life Market" Drama
Một cảnh trong vở kịch "Chợ Đời"
- A scene in "Life Market" drama -

Đây là một cảnh sf chụp minh họa cho một bài báo trên tờ Thanh Niên Chủ Nhật 29-10-06.
This is my photo taken for an article of The Sunday Youth newspaper.

Link: http://www.thanhnien.com.vn/Vanhoa/2006/10/28/167848.tno
Note: one last pic only.


3 Comments:

SF++ said...

Có bị vào xem kịch miễn phí Sammy à ;)

Alohabumba said...

khi nào bị vào xem, thuê tớ chụp giúp cho nhé, hehe

Sammy Vịt said...

có được vào xem kịch miễn phí ko sf?

sleepingfool@gmail.com