Sunday, December 21, 2008

Phóng sự ảnh: Em ơi, Hà Nội phố
Mời các bạn xem phóng sự ảnh của SF nhé: click here!

sleepingfool@gmail.com