Monday, August 04, 2008

http://travel.ceenoo.vn - www.skydoor.net

http:// travel.ceenoo.vn đã được đổi sang www.skydoor.net theo để phát triển thương hiệu tốt hơn.

Kết quả của chiến dịch quảng bá SkyDoor.NET sau một tuần "lăng xê" có thể xem tại đây:
http://www.ceenoo.com/news

Blog của nhóm phát triển SkyDoor.NET có thể truy cập tại: http://blog.skydoor.net4 Comments:

Na Chan said...

Cung hỉ, cung hỉ!!! Mũi tên đã bắn đi roài. Tiến lên thoai!!!

anh Partner® said...

^^, giao diện đẹp gòi đấy

SF++ said...

@Na Chan: tên đã bắn đi, lao cũng đã phóng ra :P

@anh Partner: cậu phải góp ý nhiều vào đấy anh Partner, đúng chuyên môn của designer ;)

anh Partner® said...

Mình cũng chưa hiểu lắm cách làm việc cùng nhóm Ceenoo đâu nhé :)

sleepingfool@gmail.com