Wednesday, November 08, 2006

The week of MOTORS - Day 2
P1: Professional body?

P2: Yes!

3 Comments:

Black Angel said...

About pic 1...I don't think so..heheheh

Alohabumba said...

sf, sf post hình mấy cái xe concept đi, thích xem mí cái đó cơ... À, PG hồi bữa nhiều em xinh lém, em nì... tàm tạm thui à, heheee

SF++ said...

Khakha ;)

sleepingfool@gmail.com