Wednesday, October 04, 2006

Co*m

3 Comments:

SF++ said...

Ủa, SCT là "Sờ Cơm Thôi" mà cũng chê cơm à?

SCT said...

Com thi sao? Nhin chan ngat. Hen chi nguoi ta hay them an pho.

SCT said...

Chinh vi so*` hoai com nen moi che com do, anh!

sleepingfool@gmail.com